6/4/54

งานเวชระเบียนได้รับการอนุมัติให้ทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่ขาดการรักษาเกิน5ปี และเวชระเบียนผู้ป่วยใน ปี 2548ผู้ที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเวชระเบียน ติดต่องานเวชระเบียน โทร. 032- 719600 ต่อ 1172 ในวัน/เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธค.53