7/4/54

ทดสอบระบบลงทะเบียน Refer

งานเวชระเบียน ได้รับมอบหมายงานใหม่เพิ่มขึ้น ระบบลงทะเบียน Referวัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสดวกให้แก่ผู้รับบริการที่มีหนังสือส่งตัวให้มารับการรักษาพยาบาลที่ รพ.ราชบุรี เพื่อลดขั้นตอน ลดจุดบริการ โดยที่ท่านสามารถดำเนินการแล้วเสร็จที่งานเวชระเบียน ในบริการต่าง ๆ เช่น ทำบัตรใหม่ ค้นบัตรเก่า ลงทะเบียนส่งตรวจ ตรวจสอบสิทธิการรักษา พิมพ์ใบสั่งยา ลงทะเบียน Refer การรับรองสิทธิฯ ในระยะแรกอาจจะบกพร่องบ้าง เช่น ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ความล่าช้า โดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้(1เมย.54) ด้วยจำนวนผู้รับบริการที่มากกว่าวันนี้ การสำเนาเอกสารต่าง ๆ ซึ่งอุปกรณ์ยังมีไม่เพียงพอ(กำลังอยู่ระหว่างการจัดหา)